<

Lehetséges ügyvédi munkadíjak:

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Honlaplátogatókat, hogy az Ügyvédi Kamarák álláspontja az, hogy az ügyvédek a honlapjaikon nem tehetnek közzé ügyvédi munkadíjra vonatkozó adatokat és ajánlatokat. Ezt mi is betartjuk, így honlapunkon nem olvashat konkrét tarifákról. De néhány tudnivalóról szívesen tájékoztatjuk az alábbiak szerint: 
 
A hatályos jogszabályok alapján az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgyát képezi, amelyrõl a megbízó és az ügyvéd között megállapodást kell kötni. 
 
Ügyvédi irodánk a megbízás felvételekor természetesen korrekt ügyvédi munkadíj ajánlatot ad a leendõ megbízó részére. Ebben minden esetben a lehetõségekhez képest teljeskörû tájékoztatást adunk a várható költségekrõl, felmerülõ eljárási díjakról, és az ügyvédi munka körülbelüli mennyiségérõl is.  Ez a munkadíj ajánlat - az ellátandó jogi ügy természetétõl függõen -  lehet fixdíjas (pl. szerzõdéskötés, konzultáció), óradíjas (pl. tanácsadás) vagy az ügyérték %-ában meghatározott (pl. ingatlan adásvétel, per vitele).
 
A munka ellátását kizárólag az ügyvédi megbízási díj elfogadását követõen kezdjük meg. Az ügy természetétõl függõen elõfordulhat, hogy elõleget kérünk. 
Köszönjük a tájákoztatásunk szíves tudomásul vételét. 
 
 

2000 óta szakmai együttmûködésben a DRNEMETHLAW.HU
és a KÖZÉRTHETÕ JOGI BLOG ügyvédeivel.

2014. szeptembere óta a DRNEMETHLAW & DR.PETRIK
Ügyvédi Társulás
alapítója. 

 
 

Ksztette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight