<

Szakterületeink:

 

Az alábbi szakterületeken 1996 óta folyamatosan szerzett tapasztalatainkat és megszerzett rutinunkat tudjuk az Ön igényeinek szolgálatába állítani:

INGATLAN ÜGYEK, INGATLAN SZERZÕDÉSEK:

Ingatlan adásvételi szerzõdések szerkesztése

Ingatlanon alapított egyéb jogokkal kapcsolatos szerzõdések

Ingatlan bérbeadási, bérleti szerzõdések és felmondások

Ingatlan ajándékozási szerzõdés

És mindezekhez kapcsolódó földhivatali képviselet, továbbá  az ingatlan átruházásokhoz szükséges illeték- és adójogi tanácsadás

Telefon (munkaidõben): +36 1 225-0386

ITT KÉRDEZHET

 

ALAPÍTVÁNYOK ALAPÍTÁSA és civil szervezetek:

Alapítvány alapítás - bõvebben ITT. 

Más civil szervezet alakítása

Változások bejegyzése, Alapító okirat módosítása és ezekkel összefüggõ, az illetékes Törvényszék elõtti képviselet a nem peres eljárásokban

CSALÁDJOGI ÜGYEK, válóper, vagyonmegosztás: 

Válóperek (közös megegyezéssel vagy anélkül)

Vagyonmegosztási ügyek

Válással és más családjogi vitákkal kapcsolatos peres képviselet, elszámo,lások segítése, személyes konzultáció

Telefon (munkaidõben): +36 1 225-0386 

 ITT KÉRDEZHET

CÉGÜGYEK, cégalapítás és módosítás:

Cégalapítás (Kft, Bt alapítása)

Társasági szerzõdés módosítása és ezzel összefüggõ cégbíróság elõtti jogi képviselet

Üzletrészadásvétel, ajándékozás, tagcsere

Végelszámolás, cég megszüntetése

Felszámolás ill. csõdeljárásban jogi képviselet

 

BEHAJTÁSOK: 

Kintlévõségek behajtása (fizetési felszólítás elõkészítése)

Fizetési meghagyásos eljárás indítása a hitelezõ képviseletében - bõvebben az eljárásról  ITT olvashat.

Felszámolási eljárásban hitelezõi igénybejelentés

Peres eljárás indítása a tartozás behajtása érdekében

Társasházi közös képviselõk részére közös költség behajtás, földhivatali jelzálog bejegyzés társasházi albetétekre

 

POLGÁRI JOGI SZERZÕDÉSEK:

Szerzõdésírás, szerzõdésfelmondás

Együttmûködési megállapodások

Kölcsönszerzõdés

Biztosítéki megállapodások (pl. kezesség, jelzálog, elõvásárlási jog, vételi jog)

Társasházalapítás

Szerzõdések megszüntetés (felmondás, közös megegyezés, elállás, egyezségek megkötése)

 Telefon (munkaidõben): +36 1 225-0386

 

Kérdezhet ügyvédeinktõl. Kérjük röviden, max 2-3 mondatban foglalja össze kérdését:

Teljes nevem:
E-mail címem:
Telefonszámom:
Kérdésem röviden a következõ:
Beküldés dátuma:

 

2000 óta szakmai együttmûködésben a DRNEMETHLAW.HU

és a KÖZÉRTHETÕ JOGI BLOG ügyvédeivel.

 


Ksztette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight